THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

[Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty Cổ phần]

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh là một trong những thủ tục phức tạp, tốn nhiều công sức và thời gian của doanh nghiệp. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh?

 1. Quyền chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Khoản 1 Điều 213 của Luật doanh nghiệp nêu rõ, Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động trong hai trường hợp:

 • Doanh nghiệp có quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh;
 • Cơ quan, nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

 1. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh
  • Chuẩn bị hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, Công ty chuẩn bị 01 bộ hồ sơ chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
  • Nộp hồ sơ

Công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; Qua dịch vụ bưu chính; Qua mạng thông tin điện tử.

2.3. Giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh, chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh, đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Trên đây là thông tin liên quan đến Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty Cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top