THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

Theo khoản 1, Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Khi hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập doanh nghiệp thì buộc phải tiến hành “giải thể” hay chấm dứt hoạt động của hộ. Trong bài viết này, KNALaw sẽ hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để tiến hành chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND cấp huyện) nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Theo đó, để giải thể hộ kinh doanh, cần thực hiện các thủ tục sau đây:

  • Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Nộp hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế và đóng mã số thuế để thực hiện việc giải thể, tiến hành hủy hóa đơn (nếu có). Hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế nộp tại cơ quan thuế bao gồm:

a) Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC)

b) Quyết định giải thể hộ kinh doanh cá thể của hộ kinh doanh;

c) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản sao công chứng)

Quý khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Chi cục thuế quận, nhận phiếu hẹn của chi cục thuế. Trong thời hạn 30 cho đến 60 ngày sau, cơ quan thuế quyết toán thuế, đối chiếu các số liệu quyết toán, sau đó ra kết quả xác nhận hộ kinh doanh không nợ thuế.

  • Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính

Nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

a) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp).

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

c) Văn bản thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Trong trường hợp Quý khách hàng đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lê theo yêu cầu thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét giải quyết và ghi phiếu hẹn trả kết quả.

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Từ 3 đến 5 ngày làm việc.

Phí, lệ phí: 0 đồng (không có).

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top