NGÀY LỄ, TẾT

NGÀY LỄ, TẾT

Ngày lễ, Tết rơi vào ngày nghỉ giữa ca thì có được tính lương như ngày làm việc bình thường không?

 

Hiện nay, một số doanh nghiệp sản xuất thực hiện chế độ làm việc theo ca, kíp khoảng 06-12 giờ/ngày nên trường hợp ngày lễ, Tết trùng vào thời gian làm việc của người động thì họ vẫn phải đi làm việc và tiền lương được tính như ngày làm việc bình thường hoặc ngày lễ, tết rơi vào ngày nghỉ ca của họ thì họ chỉ được nghỉ và tính lương duy nhất ngày lễ, Tết (hoặc ngày nghỉ hàng tuần). Vậy theo quy định pháp luật, quy định về tiền lương và tính thời gian làm việc của người lao động theo ca, kíp như thế nào? Cách áp dụng của một số doanh nghiệp sản xuất có phù hợp không?

Nhằm trả lời câu hỏi trên chúng ta cần xem xét các quy định pháp luật hiện hành sau:

  • Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần/ngày nghỉ giữa ca trùng với ngày lễ, tết:

Căn cứ Bộ luật lao động hiện hành: Tại Điều 103 đã quy định về thời làm việc bình thường của người lao động. Điều 107 quy định về thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Về ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết được quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ luật Lao động.

Như vậy, nếu người lao động làm theo ca kíp có ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày lễ, Tết theo quy định thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kết tiếp và được hưởng nguyên lương cho các ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ Tết. Do đó, doanh nghiệp cần lưu ý quy định này để sắp xếp cho người lao động được nghỉ bù thêm ngày nghỉ hàng tuần, và tính đầy đủ lương cho họ theo đúng quy định pháp luật.

  • Trường hợp ngày làm việc theo ca trùng với ngày lễ, Tết

Căn cứ Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 và hướng dẫn tại Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020: Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường  x  300%  x Số giờ làm thêm

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ.

Như vậy, khi người lao động vẫn phải làm việc vào ngày lễ, Tết thì tiền lương được tính bằng tối thiểu 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Trên đây là các thông tin KNA cung cấp cho Quý khách hàng, để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ KNA để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Trân trọng.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top