BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ

BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ

Chứng nhận bảo hiểm điện tử là gì?

 

Vừa qua Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/03/2021. Theo đó giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có thể được cấp dưới dạng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử. Vậy khi tham khi tham gia giao thông phải sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử như thế nào?

Nhằm trả lời câu hỏi trên chúng ta cần xem xét các quy định pháp luật hiện hành sau:

Theo quy định tại Điều 33, Điều 34 và Điều 36 Luật Giao dịch điện tử:

  • Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật này”.
  • “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu”.
  • “1. Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng.
  • Trong giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu”.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013:

  • Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại (dưới đây gọi tắt là chứng từ điện tử) là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng”.

Theo quy định tại Điều 119 Bộ Luật dân sự:

  • “1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản”.

Theo đó, giao dịch điện tử được có giá trị tương đương với giao dịch bằng văn bản.

Và căn cứ Điều 18 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là các thông tin KNA cung cấp cho Quý khách hàng, để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ KNA để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Trân trọng.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top