TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty Cổ phần

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty sẽ có nhiều thay đổi, trong đó có việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Để thay đổi người đại diện pháp luật, công ty sẽ phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

 1. Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có thể là một hoặc nhiều người. Điều lệ công ty quy định số lượng, chức vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật.

 • Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật: chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác:
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 1. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật
  • Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Nộp hồ sơ

Công ty thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; Qua dịch vụ bưu chính; Qua mạng thông tin điện tử.

2.3. Giải quyết hồ sơ

Theo quy định tại khoản 4 Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin liên quan đến Hồ sơ, Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top