SIGNING CONTRACT BEFORE ENTERPRISE’S REGISTRATION

SIGNING CONTRACT BEFORE ENTERPRISE’S REGISTRATION

[Ký hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp]

Có rất nhiều hợp đồng, giao dịch được ký kết trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Vậy theo quy định của pháp luật, có được ký hợp đồng trước khi đang ký doanh nghiệp hay không?

  1. Việc ký hợp đồng trước khi đăng ký thành lập công ty?

Theo khoản 1 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, trong trường hợp nêu trên thì người thành lập doanh nghiệp được phép ký hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp.

  1. Một số lưu ý về hợp đồng trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp
    1. Các bên ký hợp đồng trước đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trước khi đăng ký doanh nghiệp có thể ký các lợi hợp đồng sau:

  • Những hợp đồng được ký kết liên quan đến hoạt động phục vụ cho việc thành lập, hoạt động công ty như: Hợp đồng thuê trụ sở, hợp đồng dịch vụ pháp lý với văn phòng/công ty luật để thực hiện thủ tục thành lập công ty…
  • Những hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến hoạt động của công ty: Hợp đồng thỏa thuận góp vốn, Hợp đồng thỏa thuận về quản lý điều hành, bồi thường thiệt hại…

Chủ thể tham gia ký hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp gồm:

  • Giữa người thành lập doanh nghiệp với bên thứ ba;
  • Giữa những người thành lập doanh nghiệp với nhau.

2.2. Mục đích ký hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Hợp đồng ký trước khi đăng ký kinh doanh bắt buộc phải nhằm mục đích phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên chưa có quy định rõ ràng về tiêu chí xác định như thế nào là mục đích kinh doanh. Do đó, khi giao kết hợp đồng các bên cần quy định rõ mục đích này trong hợp đồng.

Lưu ý: Nếu hợp đồng được người thành lập công ty ký kết nhưng không phải để phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đăng ký kinh doanh thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của quy định này.

2.3. Trách nhiệm của các bên tham gia ký kết hợp đồng

  • Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết;
  • Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Để hạn chế rủi ro, các thành viên hoặc cổ đông sáng lập nên thỏa thuận cụ thể với nhau về nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ việc ký hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp. Trên đây là thông tin về việc ký hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top