QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VIỆC CÁ NHÂN VẬN ĐỘNG, KÊU GỌI QUYÊN GÓP TỪ THIỆN

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VIỆC CÁ NHÂN VẬN ĐỘNG, KÊU GỌI QUYÊN GÓP TỪ THIỆN

Quy định pháp luật về việc cá nhân vận động, kêu gọi quyên góp từ thiện

Thời gian qua, việc các nghệ sĩ kêu gọi quyên góp từ thiện với tư cách cá nhân đang rất được dư luận quan tâm về tính minh bạch. Ngày 27/10/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12/2021.

Nghị định quy định cụ thể về việc cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước. Theo đó, về cơ bản khi cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp nhằm khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay sự cố trong nước cần đảm bảo:

  • Thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận và thời gian cam kết phân phối các nguồn đóng góp được nhận và phải gửi văn bản thông báo đến UBND cấp xã nơi cư trú.
  • Phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện. Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.
  • Thông báo với UBND nơi tiếp nhận hỗ trợ để phối hợp xác định phạm vi, đối tượng, mức, thời gian hỗ trợ và thực hiện phân phối, sử dụng nguồn hỗ trợ.
  • Thống nhất với tổ chức, cá nhân đóng góp để có phương án phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện còn dư hoặc chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
  • Các khoản đóng góp do cá nhân vận động phải đảm báo tính công khai, minh bạch. Cá nhân có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ và gửi kết quả thực hiện đền UBND cấp xã nơi cư trú để niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan trong 30 ngày.

Cần lưu ý rằng chi phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện do cá nhân đứng ra vận động tự chi trả. Trường hợp được các tổ chức, cá nhân đóng góp đồng ý thì cá nhân được chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, nhưng phải tổng hợp và công khai khoản chi phí này.

Trên đây là các thông tin KNA chia sẻ cho Quý khách hàng, để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ KNA để được hướng dẫn cụ thể hơn.

よろしくお願いします。

当社が関連する問題を支援できることを知るためにさらに情報が必要な場合は、次のアドレスに直接お問い合わせください。 0903025736 – 0988 026 027 または、以下のフォームに記入してください。

トップにスクロールします