TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÒNG KHÁM CÓ THỂ GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ PHÒNG KHÁM CÓ THỂ GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÒNG KHÁM CÓ THỂ GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động kinh doanh của phòng khám nói riêng ngoài việc phải tuân thủ tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, còn cần phải tuân theo các quy định pháp luật chuyên ngành áp dụng cho ngành nghề kinh doanh của phòng khám và pháp luật áp dụng chung như pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, đầu tư, thuế, lao động,… Việc không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các quy định pháp luật liên quan có thể dẫn đến một hoặc nhiều trách nhiệm pháp lý cho phòng khám và cả người đứng đầu của phòng khám.

Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý của việc thực hiện tội phạm mà cá nhân, pháp nhân phải gánh chịu trước nhà nước về hành vi phạm tội của mình và được thực hiện bằng các hình phạt và các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 27/11/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 có quy định như sau:

Điều 315. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác
1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 259 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
.”

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top