HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Phương án sử dụng lao động có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà còn với người lao động, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn đang ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến đời sống kinh tế của xã hội.

  1. Nội dung của phương án sử dụng lao động

Trong các trường hợp trên, mỗi phương án sử dụng lao động đều phải đảm bảo có đủ các nội dung: (khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động 2019)

– Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng;

– Danh sách và số lượng người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

– Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;

– Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

– Danh sách và số lượng người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

– Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

  1. Trình tự xây dựng phương án

Bước 1: Rà soát, lập danh sách người lao động:

– Đang làm việc theo hợp đồng lao động;

– Đang ngừng việc;

– Đang nghỉ việc hưởng chế độ BHXH, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Đang nghỉ không hưởng lương có sự đồng ý của người sử dụng lao động;

– Đang tạm hoãn hợp đồng lao động;

– Đối tượng khác.

Bước 2: Phân loại lao động

– Tiếp tục sử dụng;

– Đào tạo lại để sử dụng;

– Nghỉ hưu;

– Làm việc không trọn thời gian;

– Chấm dứt hợp đồng lao động;

– Tạm hoãn hợp đồng lao động.

Bước 3: Trên cơ sở danh sách người lao động đã phân loại, căn cứ quy định của pháp luật về lao động, dự kiến biện pháp và tính toán chế độ, tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện phương án, bao gồm:

– Nguồn kinh phí để đưa người lao động đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;

– Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động phải chấm dứt hợp đồng; trợ cấp cho người lao động tạm hoãn hợp đồng.

Bước 4: Thực hiện công khai, minh bạch phương án sử dụng lao động, tổ chức lấy ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, dù không bắt buộc nhưng cũng nên tham khảo ý kiến của người lao động trong doanh nghiệp trước khi quyết định, tránh mâu thuẫn, tranh chấp.

Bước 5: Chốt danh sách, tổng hợp, hoàn thiện phương án, thông báo trước 30 ngày cho UBND cấp tỉnh trước khi thực hiện.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top