TEMPORARY DEFERRAL OF LABOR CONTRACT

TEMPORARY DEFERRAL OF LABOR CONTRACT

Trong một vài trường hợp khách quan hoặc chủ quan, người lao động hoặc người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Theo đó, thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động có trách nhiệm quay trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết.

KNALaw xin giới thiệu đến Quý vị mẫu thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cả người sử dụng lao động và người lao động đúng theo quy định pháp luật.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top