DOANH NGHIỆP NÀO ĐƯỢC GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2021

DOANH NGHIỆP NÀO ĐƯỢC GIẢM 30% THUẾ TNDN NĂM 2021

Doanh nghiệp nào được giảm 30% thuế TNDN năm 2021

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH14 ngày 19/10/2021 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 vừa được ban hành.

Theo đó, người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 khi đáp ứng đủ điều kiện sau:

– Có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng;

– Doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì Người nộp thuế TNDN bao gồm:

(1) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(2) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

(3) Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;

(4) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(5) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Lưu ý: Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top