GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

[Giảm vốn điều lệ trong công ty hợp danh]

Công ty hợp danh có thể giảm vốn điều lệ bằng cách chấm dứt tư cách thành viên hợp danh hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty làm ăn thua lỗ nên tiến hành giảm vốn điều lệ.

 1. Các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty hợp danh

1.1 Trường hợp giảm vốn điều lệ do chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây:

 • Tự nguyện rút vốn khỏi công ty: Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty. Nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn. Chậm nhất 6 tháng trước ngày rút vốn. Và chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.
 • Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự: Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng.
 • Bị khai trừ khỏi công ty: Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong trường hợp sau đây:
 • Không có khả năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết sau khi công ty đã có yêu cầu lần thứ hai;
 • Vi phạm quy định về “Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh”;
 • Tiến hành công việckinh doanh không trung thực, không cẩn trọng hoặc có hành vi không thích hợp khác gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của công ty và thành viên khác;
 • Không thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên hợp danh.
 • Chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

Hậu quả pháp lý của thành viên hợp danh sau khi chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

 • Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo trường hợp rút vốn, bị khai trừ, Chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật hoặc trường hợp khác do điều lệ công ty quy định thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Đối với các khoản nợ của công ty. Đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.
 • Sau khi chấm dứt tư cách thành viên. Nếu tên của thành viên bị chấm dứt đã được sử dụng làm thành một phần hoặc toàn bộ tên công ty. Thì người đó hoặc người thừa kế, người đại diện theo pháp luật của họ có quyền yêu cầu công ty chấm dứt việc sử dụng tên đó.

1.2 Trường hợp giảm vốn điều lệ do công ty làm ăn thua lỗ

 1. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh 

Ứng với mỗi trường hợp giảm vốn điều lệ mà công ty hợp danh thực hiện thủ tục gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

 • Khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ do giảm vốn điều lệ, công ty sẽ gửi hồ sơ thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Khi thực hiện giảm vốn điều lệ do thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn hoặc bị khai trừ công ty sẽ thực hiện thêm thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh.

Trên đây là những thông tin về việc giảm vốn điều lệ trong công ty Hợp danh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

 

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top