HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP

[Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp]

Trong một số trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thông tin khác với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp.

  1. Một số trường hợp cần hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
  • Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
  1. Trình tự, thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
    • Chuẩn bị hồ sơ

Khi doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp chuẩn bị Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 01/2021/NĐ-CP gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  • Nộp hồ sơ

Công ty thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; Qua dịch vụ bưu chính; Qua mạng thông tin điện tử.

2.3. Giải quyết hồ sơ

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp nếu thông tin nêu tại văn bản đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.
  • Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo về việc hiệu đính nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến doanh nghiệp và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.

Khoản 3 Điều 39 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc hiệu đính thông tin trên Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thực hiện tương tự quy định của Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã phân tích trên.

Trên đây là thông tin về việc Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và một số nội dung liên quan. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top