HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

[Huy động vốn đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên]

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên muốn huy động vốn thì có những cách thức nào?

  1. Huy động vốn là gì?

Huy động vốn là một hoạt động nhằm làm tăng số vốn của doanh nghiệp. Pháp luật hiện hành quy định phương thức để doanh nghiệp huy động vốn tương ứng với đặc điểm loại hình của doanh nghiệp.

  1. Các hình thức huy động vốn đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Theo đó, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH một thành viên có thể có thể huy động vốn bằng cách tăng vốn điều lệ theo một trong hai phương thức sau đây:

  • Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn;
  • Huy động thêm vốn góp của người khác.

Tuy nhiên, trường hợp công ty tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác để huy động vốn, chủ sở hữu công ty phải chuyển đổi lọai hình công ty.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc huy động vốn đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top