LÙI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐẾN NĂM 2021

LÙI ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐẾN NĂM 2021

Lùi đóng kinh phí công đoàn đến năm 2021

Tổng Liên đoàn Lao động có Công văn 2946/TLĐ-TC ngày 26/10/2021 sửa đổi đối tượng lùi đóng kinh phí công đoàn.

Cụ thể, đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 01/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Trước đó, tại Công văn 2059/TLĐ ngày 28/5/2021, Tổng Liên đoàn đã đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên).

Thời gian đóng kinh phí công đoàn được lùi đến ngày 31/12/2021.

Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2021

Kinh phí công đoàn do doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Thời gian đóng phí công đoàn thông thường

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Trên đây là các thông tin về kinh phí công đoàn năm 2021, các doanh nghiệp lưu ý để đảm bảo thực hiện kinh phí công đoàn đầy đủ tránh trường hợp bị phạt.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top