NGƯỜI MẮC COVID-19 ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU NHƯ THẾ NÀO?

NGƯỜI MẮC COVID-19 ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU NHƯ THẾ NÀO?

Người mắc Covid-19 được hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định rõ người lao động (NLĐ) tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau.

Điều kiện:

Để được hưởng chế độ ốm đau NLĐ bị ốm đau do dịch bệnh Covid-19 phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) hoặc cơ quan có thẩm quyền sau khi khỏi bệnh.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau:

– Trường hợp NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

– Trường hợp NLĐ làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Mức hưởng:

NLĐ hưởng chế độ ốm đau mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp NLĐ mới bắt đầu làm việc hoặc NLĐ trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Người lao động bị bệnh hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định mà vẫn tiếp tục điều trị thì hưởng chế độ ốm đau thì mức hưởng được quy định như sau:

– Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

– Bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

– Bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã BHXH dưới 15 năm.

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top