QUY ĐỊNH VỀ TĂNG VỐN

QUY ĐỊNH VỀ TĂNG VỐN

[Quy định về tăng vốn điều lệ trong công ty hợp danh]

Pháp luật quy định như thế nào về việc tăng vốn điều lệ trong công ty hợp danh?

1. Hình thức tăng vốn điều lệ trong công ty hợp danh

Theo quy định tại khoản 3 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh không được quyền phát hành chứng khoán. Do đó, để có thể tăng vốn điều lệ có thể thực hiện theo một trong 2 hình thức sau:

  • Các thành viên trong công ty góp thêm vốn. Thành viên hợp danh cũng như các thành viên góp vốn trong công ty. Mỗi thành viên sẽ phải tự bỏ thêm tài sản của mình để công ty tăng vốn điều lệ.
  • Tiếp nhận thêm thành viên mới. Công ty sẽ tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

2. Tài sản góp vốn trong công ty hợp danh

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Các thành viên trong công ty sẽ phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang cho công ty.

Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất. Thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu. Việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

Khi tăng vốn điều lệ, Công ty Hợp danh cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin cơ bản liên quan đến quy định tăng vốn điều lệ trong công ty Hợp danh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Qúy khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top