TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Trình tự, thủ tục thay đổi tên của công ty Cổ phần

Tên doanh nghiệp là căn cứ để xác định một doanh nghiệp cụ thể với doanh nghiệp khác, là cơ sở để tạo nên thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên vì một số lý do nào đó mà doanh nghiệp muốn thay đổi tên. Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

  1. Tên doanh nghiệp

Tên của Công ty (Bao gồm cả phần loại hình và tên riêng) là một trong các nội dung được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định đổi tên công ty cổ phần, Công ty gửi Thông báo về nội dung thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Tên mới của công ty cổ phần vẫn phải tuân thủ các quy định trong việc đặt tên theo quy định tại Điều 37, 38, 39, 41 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản liên quan.

  1. Trình tự, thủ tục thay đổi tên Công ty Cổ phần
    • Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi tên Công ty cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên doanh nghiệp.
    • Nộp hồ sơ

Công ty thực hiện thủ tục thay đổi tên Công ty Cổ phần nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; Qua dịch vụ bưu chính; Qua mạng thông tin điện tử.

2.3. Giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên doanh nghiệp đăng ký thay đổi không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin liên quan đến Trình tự, thủ tục thay đổi tên của công ty Cổ phần. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp liên quan đến nội dung này, Quý khách hàng vui lòng liên hệ KNALaw để được tư vấn.

 

 

Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến số: 0903025736 – 0988 026 027 hoặc điền vào form dưới đây.

Scroll to Top